u folo me..sure i folo u .....

Wednesday, February 10, 2010

Celoteh 22 : ??????ado yg x kono ari nie.....

The Philosophy Oh Change

When you change your thinking
You change your belief
When you change your belief
You change your expectation
When you change your expectation
You change your attitude
When you change your attitude
You change your behaviour
When you change your behaviour
You change your performance
When you change your performance
You change your life

No comments: